Mol Gebelik Nedir

Mol Gebelik Nedir
Mol Gebelik Nedir

Mol gebelik, döllenme esnasında genetik bir hatanın neticesi olarak rahim içerisinde anarmol şekilde doku büyümesine yol açan bir rahatsızlıktır. Halk arasında üzüm gebeliği olarak da adlandırılan mol gebelikte trofoblast hücreleri sağlıklı bir plasentaya dönüşemez ve üzüm salkımı görünümünü andıran bir doku yığını halini alır.

Mol Gebelik Nedir

Gebelikte rastlanan plasental hastalıklar grubunda yer alan mol gebelik oldukça nadir ortaya çıkan bir durumdur.

Hidatiform Mol Gebelik Nedir

Plasental hastalıklar grubunda yer alan ve en çok görülen tür mol hidatiformdur. Bunun dışında yayılım gösteren üzüm gebeliği olan İnvaziv Mol ve Koryokarsinoma adı verilen ve kanser davranışı gözlemlenen çok kötü seyreden bir alt tipi daha bulunmaktadır.

Mol Gebelik Nedir Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Mol gebelik, genetik sebepler nedeniyle gebelik ürününün sağlıklı şekilde gelişmediği ve rahim içerisinde üzüm tanesi gibi oldukça fazla sayıda şişmiş vezikül denilen içi sıvıyla dolu yapılarla dolu olduğu normal olmayan bir gebelik şeklidir.

Molar Gebelik tam (komplet) ve tam olmayan (inkomplet) olarak iki gurupta incelenmektedir.

Mol Gebelik Nedir
Mol Gebelik Nedir

Komplet Mol Gebelik Nedir Belirtileri Nelerdir?

Yapılan ultrason incelemesinde fetüs ve fetüse ait yapılara rastlanmayıp sadece plasentanın olduğu mol şekline verilen isimdir. Plasenta ve eklerinde bulunan hücrelerde üzüm tanesini andıran şekilde şişlik, genişleme ve ödem mevcuttur. Bu durum ultrason muayenesinde tipik bir görünüm vermekte ve dolayısı ile tanı kolaylıkla konmaktadır.

Ultrasona rağmen tanı konulması aşamasında şüphe uyanması halinde kanda Beta HCG testi yapılmaktadır. Mol durumunda Beta HCG değeri, gebelik haftasındaki normal gebelik ile kıyaslandığında çok daha yüksektir.

Komplet Mol Gebelik Belirtisi Nedir?

 • Bazı durumlarda süreklilik göstere de çoğunlukla aralıklı koyu renkli akıntı gelmesi,
 • Şiddetli sabah bulantıları,
 • İlerleyen gebelik haftalarında bebeğin kalp atışlarının fark edilmemesi,
 • Gerçekleştirilen ultrason muayenesinde fetüse ait doku yokluğu ve üzüm tanecikleriyle genişlemiş rahim görünümü,
 • Yüksek Beta HCG seviyesi ile beraber yumurtalıkların genişlemesi,
 • Yüksek kan basıncı, idrarda protein ve aşırı şişme,
 • Mol gebelik sorununu yaşayan 5 kadından birinde gebeliğin ilerleyen dönemlerinde rahimden üzüm benzeri taneciklerin düşmesi,

Mol Gebelik Nedir Nasıl Olur?

Komplet mol gebelikte fetüse ait herhangi bir doku yoktur. Bu durum çekirdeksiz yumurtanın spermle döllenmesinden meydana gelmektedir. Mol gebelik üzüm gebeliği nedir sorusunun yanıtı, yumurtanın çekirdeksiz olması sebebiyle bebek gelişiminin olmaması fakat bebeğe ait eklerden plasentanın büyümesine devam etmesidir. Belirtiler genel olarak gebeliğin erken sürecinde ortaya çıkar.

Kısmi Mol Gebelik Nedir?

Rahim içerisinde fetüs mevcuttur fakat kromozom bakımından anormallik vardır. Kısmı molde normal bir yumurta hücresi iki spermle döllenir. Bebek her ne kadar oluşmuş olsa da genetik bakımdan fazla kromozoma sahip bebeğin yaşama ihtimali yoktur. Komplet molden farkı kanser potansiyeli taşımamasıdır. Kısmı mol gebeliklerde fetüsün mevcut olmasından dolayı tanı bazen gebeliğin ilerleyen haftalarında konulabilmektedir.

Parsiyel Mol Gebelik Nedir, Belirtileri Nelerdir?

 • Tamamlanmayan düşük belirtileri görülür,
 • Genel olarak düzensiz vajina kanamaları olur,
 • Bebekte kalp atışı yoktur,
 • Rahim tam mol gebelikten farklı olarak normal ya da küçüktür.

Mol gebelik nedir nasıl anlaşılır

Mol gebelik nedir nasıl anlaşılır sorularının yanı sıra kimlerin yüksek risk altında olduğunun da bilinmesi gerekir. Peki, mol gebelik hastalığında kimler yüksek risk grubunda yer alır?

 • 20 yaş altındaki ve 40 yaş üstündeki kadınlar,
 • Önceden molar gebelik geçirmiş kişiler,
 • Düşük yapma öyküsü bulunanlar,

Mol gebelik anlamı nedir

Mol gebelik anlamı nedir, geniş olarak bilgi verdiğimiz yazımız aracılığı ile mol gebeliğin tedavi süreci ile ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtlarına da ulaşabilirsiniz.

Mol gebelik hastalığı nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir?

 • Rahim ağzı genişletilerek, içerisi bir kürtaj ya da düşük gibi boşaltılır.
 • Mol gebeliklerin bir kısmında büyüme hemen durdurulamaz. Bu sebeple yaklaşık bir yıl takip altına alınmalıdır. HCG seviyesinin normale dönmemesi halinde genişletme ve kürtaj yeniden uygulanmaktadır. HCG seviyesi normale dönene dek tedavi süreci devam eder.
 • Mol gebelik geçiren kadınların 1 yıl hamilelikten kaçınması tavsiye edilir. Bunun için en uygun yol doğum kontrol hapı kullanımıdır çünkü rahim içi yöntemler kullanılamamaktadır.
Hidatiform Mol Gebelik Nedir
Hidatiform Mol Gebelik Nedir

Mol Gebelik Tahliyesi Nasıl Yapılır

Mol tanısı konulan kişi hastaneye yatırılarak jinekolojik ve genel bir muayeneden geçirilir. Tahliyeden önce muhtemel bir metastaz oluşumunu engellemek amacıyla akciğer filmi çekilir ve Beta HCG seviyesi saptanır. Genel kan tetkikleri yapılan hastaya genel anestezi uygulanır. Mol gebelik tahliyelerinde istenmeyen durumların oluşma olasılığı yüksektir. Rahim delinmesi ve yaralanması, kanama ve enfeksiyon gibi istenmeyen durumların oluşmasında gebelik haftasının etkisi büyüktür. Bu nedenle mol gebelik hastalığı nedir tespit edildikten sonra erken tanı ve tahliye önem taşır. Gebeliğin boşaltılmasının ardından elde edilen parçalar patolojik inceleme adına uzmana gönderilir.

Normal gebelik tahliyesinden farklı olarak mol gebelik tahliyesinde müdahale sırasında hücrelerden bir bölümünün kan damarlarına geçerek akciğer embolisi riski oluşturması mümkündür. Ayrıca çok nadir de olsa tahliyenin ardından yaygın damar içi pıhtılaşması da görülebilmektedir.

Mol Gebelik Nedir Neden Olur ve Tahliye Takip Süreci

Mol gebeliğin tahliyesinden sonra patolojiye gönderilen materyalin incelenerek tanının kesinleşmesinin ardından takip süreci başlamaktadır. Tahliyenin ardından kişi 1 senelik takip sürecine alınarak Beta HCG değerleri ile birlikte izlenir. İlk dönemlerde bu değer 0 olana dek haftalık olarak izlem gerçekleştirilir daha sonra takip sürecinin araları açılabilmektedir.

Mol gebeliğin tahliyesinden sonra takip edilmesinin amacı hastalığın tehlikeli formlara dönüşüp dönüşmediğinin ve gebelik ürünlerinin tam olarak vücuttan uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığının saptanmasıdır. Mol gebelik geçiren kadınların yaklaşık yüzde 10’unda gebeliğe bağlı (GTN) trofoblastik neoplazi görülmektedir. Mol gebelik yaşayan kadın şayet ailesini tamamlamış ve yaşı 40’ın üzerindeyse rahmin ameliyat ile alınması uygun bir tedavi şekli sayılmaktadır.

Mol Gebelik Fransızca Nedir

Mol gebelik Fransızcaya grossesse molaire olarak çevrilmektedir. Mol ismi ise Alman kimyager Wilhelm Ostwald tarafından konulmuş bir terimdir ve maddeyi içerisindeki parçacık sayısına göre ölçülendiren birimi ifade etmektedir.

Tüp Bebekte Mol Gebelik Hastalığı Nedir ve Risk Faktörü Müdür?

Tüp bebeklerde üzüm gebeliği yani mol gebelik riski bulunmamaktadır.

Mol Gebelik Tekrar Eder Mi?

Mol gebelik tekrar edebilen bir durumdur. Tekrar etmesini tetikleyen faktörler;

 • İleri yaş grubunda yer almak,
 • Başlangıç beta hcg seviyesinin yüz binden çok olması,
 • Uterusun olması gerektiğinden çok büyük olması,
 • 6 cm.’in üzerinde büyüklüğe sahip teka luetin kisti olarak tanımlanan yumurta kistlerinin bulunmasıdır.

Mol gebelik nedir kısaca

Kısaca açıklamak gerekirse gebelik ürününün sağlıklı olarak gelişemediği bir hastalık olduğunu söylemek mümkündür.

Mol gebelik mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Parsiyel mol gebeliklerde genel olarak düşük bulgularına rastlanmaktadır. Tedavi edilmemesi halinde ise vajinal kanamalarda artış gözlemlenmektedir. Diğer yandan artan tiroit derecesinin anneye zarar verme olasılığı da bulunur. Annede solunum zorluluğu sıkıntısı da ortaya çıkabilecek sonuçlardandır. ARDS denilen bu hastalık gebelik ve gebeliğin ardından sıkıntılar yaratır. Bu nedenle kesinlikle tedavi edilmesi gerekmektedir.